Scuola di arti marziali cinesi del maestro Xu Zaiguang a Milano, insegna le discipline: Taiji Tang Lang, Taiji Quan stile chen, Shaolin Kung Fu e Qigong
School of Chinese Martial Arts of Master Xu Zaiguang in Milan, from northern China, a descendant of the oldest school of Taiji Quan (master of Chen Fake, Chen Tian Xiu). Master Xu teaches Taiji Tang Lang, Taiji Quan style chen, Shaolin Kung Fu and Qigong.
Escuela de artes marciales chinas del maestro Xu Zaiguang en Milán, procedente del norte de China, descendiente de la escuela más antigua de Taiji Quan (de los maestros Chen Fake, Tian Xiu Chen, ) enseña las disciplinas Taiji Tang Lang, Taiji Quan estilo chen, Shaolin Kung Fu y Qigong .

Tai chi

Tai chi

Tang Lang

Tang Lang & Shaolin

Shaolin Kung Fu

Kundalini Yoga

     
 

 

   
     
 

 
     

 

Facebook SHIMENDIAN - Pinterest YouTube

 
     
SHI MEN DIAN ASD
       
 

Scuola di arti marziali cinesi del maestro Xu Zaiguang a Milano, insegna le discipline: Taiji Tang Lang, Taiji Quan stile chen, Shaolin Kung Fu e Qigong
School of Chinese Martial Arts of Master Xu Zaiguang in Milan, from northern China, a descendant of the oldest school of Taiji Quan (master of Chen Fake, Chen Tian Xiu). Master Xu teaches Taiji Tang Lang, Taiji Quan style chen, Shaolin Kung Fu and Qigong.
Escuela de artes marciales chinas del maestro Xu Zaiguang en Milán, procedente del norte de China, descendiente de la escuela más antigua de Taiji Quan (de los maestros Chen Fake, Tian Xiu Chen, ) enseña las disciplinas Taiji Tang Lang, Taiji Quan estilo chen, Shaolin Kung Fu y Qigong .

Tai chi

Tai chi

Tang Lang

Tang Lang & Shaolin

Shaolin Kung Fu

Kundalini Yoga

     
 

 

   
     
 

 
     

 

Facebook SHIMENDIAN - Pinterest YouTube